" To był taki młyn rozumiesz, że djebli w nocy mlyli, tak mówili, że djebli mełli "
Ludzie
Helena i Stanisław Habieda

Państwo Habiedowie mieszkają w domu należącym przed wojną do bogatej rodziny Freudlichów. Kiedyś w tym budynku mieścił się wyszynk piwa i sklep. W wywiadzie wzięły udział także dorosłe już dzieci Basia i Tomek, wszyscy zgromadzili się przy stole i na krzesłach, które wykonał przodek rodziny – znany rabczański stolarz - Franciszek Habieda.

idea

 

Mikrohistoria to historia w skali mikro, gdzie istotne stają się indywidualne odczucia przeszłości. Mikrohistoria opowiada codzienność małych światów, zwykłych historii, zwykłych ludzi.

 

Rabczańskie mikrohistorie
Nasz projekt zakłada gromadzenie i udostępnianie opowieści dotyczących ludzi, miejsc i wydarzeń z przeszłości lokalnej społeczności. Tutaj znajdą swe miejsce historie mówione, które zwykle przekazywane są jedynie w kręgu najbliższej rodziny, i niejednokrotnie odchodzą w zapomnienie. Podczas zbierania wywiadów przeglądamy zdjęcia i domowe archiwa aby wysupłać obraz i klimat dawnej Rabki i jej mieszkańców, obecny już tylko w pamięci naszych rozmówców.

Ważne jest wszystko co minęło lub właśnie przemija. Re-konstrukcja przeszłości miasta trwa. Przyłącz się do nas...
i opowiedz nam swoją Rabkę...


Zespół Rabczańskich mikrohistorii

 

 

tagi
areszt
bar
bazary
bloki
boże ciało
cech pszczelarski
chabówka
chałupy
cyganie
cyrk
dancingi
djebli młyn
dolanie
dzieci
franciszek habieda
fryzjer
garncarnie
garncarstwo
goldman
gruźlica
gwiazda
górzanie
handel
handel końmi
jarmark
Jerzy Kolecki
karczma
karuzele
kawa
kawiarnia zdrojowa
kazimierz
kolędnicy
komunikacja
konflikt
konflikty
kołchoźniki
ks. bulanda
ks. pietraszko
księże pola
kuglarze
kąpieliska
lalki
lata 20.
lata 30.
lata 40.
lata 50.
lata 60.
lata 70.
luboń
mieszkania
miśkowiec
młyn
nazaret
obrokowa
odpust
osiedla
park
partyzantka
piekarnia
piekarnie
piekarze
pod aniołem
pod gwiazdą
pod koroną
procesja
pszczelarz
radio
restauracja
rynek
rzeka
sanatoria
schronisko
sklep kolonialny
sklepy
skocznie narciarskie
spotkania
Stanisława Rączko
stara gmina
stolarz
szkoła
szkoła pedagogiczna
sól kamienna
Słone
słone
słonka
targ
tańce
teatr Rabcio
topielec
turbacz
u krasa
u potępy
uprawa roli
u rączki
u strącka
u sztajnera
u śliwy
wesela
wiadukt
wille
wnęk
wyciąg
węglarze
Władysław Biedroń
zabornia
zabornianka
zabudowanie
zima
łęgi
żydzi
losowa galeria / Hanna Rabska
Główny podział historii
ludzie
Franciszek Habieda
Pszczelarz
Piekarze
Początki pracy P. Jerzego Koleckiego w Teatrze Lalek Rabcio
Stanisława Rączko
Piekarnie
Kolędnicy
miejsca
Szkoły w Rabce
Restauracja Zabornianka
Kąpiele w rzece
Sposoby prażenia kawy
Topielec na Słonym
Schronisko na Luboniu
Bar u Strącka
Rzeka Słonka
Dzielnica Słone, walka o dziewczęta, konflikt dolan z górzanami
Organizacja sanatoriów dla dzieci chorych na gruźlicę
wydarzenia
Jarmark lata 70. XX w.
Odpust
Kołchoźniki i radio
Konflikt dolan z górzanami
Spotkania wiejskie
Wesela
Uprawa roli
Jarmark
Odpust
Jarmark
Fotografia w tle: Stary Kościółek fot. z archiwum Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju