Jerzy Kolecki
Cecylia Kolecka
Hanna Rabska
Adam Kościelniak
Helena i Stanisław Habieda
Franciszek Wójciak
Barbara Haberska
Marianna Karkula i Stanisław Miśkowiec
Julian Staniewski, Andrzej Szczęśniak
Pocztówki
Fotografia w tle: Targ w Rabce, lata 20.XX w. fot. z archiwum Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju