Helena i Stanisław Habieda

Państwo Habiedowie mieszkają w domu należącym przed wojną do bogatej rodziny Freudlichów. Kiedyś w tym budynku mieścił się wyszynk piwa i sklep. W wywiadzie wzięły udział także dorosłe już dzieci Basia i Tomek, wszyscy zgromadzili się przy stole i na krzesłach, które wykonał przodek rodziny – znany rabczański stolarz - Franciszek Habieda.

Franciszek Habieda

/ ludzie /

Ojciec p. Stanisława był bardzo znanym stolarzem, wykonywał stolarkę okienną, podłogi, meble, blaty do maszyn do szycia. Jego pierwszy zakład mieścił się na ulicy Garncarskiej. Pod koniec życia wynajął warsztat dla Spółdzielni „Las".
syg. RM/2015/HHSH/cz.1

Franciszek Habieda / Helena i Stanisław Habieda

Pszczelarz

/ ludzie /

Dawniej w kościele, trzymano w specjalnych skrzyniach świece do procesji. Zajmował się nimi pszczelarz Miśkowiec z ul. Garncarskiej, to on wydawał je do procesji.
syg. RM/2015/HHSH/cz.2

Pszczelarz / Helena i Stanisław Habieda

Restauracja u Krasa

/ miejsca /

Restauracja „u Krasa" mieściła się w dzisiejszej galerii pod Aniołem. Budynek dzięki temu „się osławił rozrywkowo". Goście restauracji wędrowali często od „Krasa" do restauracji „Gwiazda", gdzie lepiej orkiestra grała tam zostawali. Kras wyprowadził się do Krakowa i prowadził tam restaurację na rynku.
syg. RM/2015/HHSH/cz.3

Restauracja u Krasa / Helena i Stanisław Habieda

Garncarnie

/ miejsca /

Na ulicy Garncarskiej jak wspomina p. Stanisław działały 4 garncarnie.  

Garncarnie / Helena i Stanisław Habieda

Jarmarki

/ wydarzenia /

Dwa razy w miesiącu odbywał się jarmark, na którym handlowano zwierzętami, a dwa razy w miesiącu odbywał się zwykły targ, gdzie handlowano płodami rolnymi i niezbędnymi produktami. p. Stanisław opowiada w jaki sposób próbowano konia przed zakupem, nieraz jechali pod górę na Gilówkę.

Jarmarki / Helena i Stanisław Habieda

Młyn u Papieża

/ miejsca /

Przy ul. Sądeckiej mieścił się mały młyn mielący „chłopskie ziarno szybko i tanio”. Duży młyn znajdował się u Piły przy tartaku.

Młyn u Papieża / Helena i Stanisław Habieda

Piekarnie

/ ludzie /

Przed wojną działała piekarnia Węglarzy i piekarnia Wnęka.

Piekarnie / Helena i Stanisław Habieda

Stara Gmina

/ miejsca /

Stara gmina to budynek przy ulicy Sądeckiej, odbywały się w niej zebrania gminne. Na tyłach budynku była drewniana dobudówka, w której mieszkała do śmierci niepełnosprawna kobieta.

Stara Gmina / Helena i Stanisław Habieda

Restauracja Zabornianka

/ miejsca /

Dawna restauracja zwana Zabornianką znajdowała się w miejscu obecnego „Siwego Dymu” Był to niski budynek drewniany, wewnątrz nieotynkowany. Lata świetności tego lokalu przypadły na lata powojenne kiedy budowana była strategiczna droga do Chyżnego. W knajpie tej zostawiali niejednokrotnie swoje wypłaty robotnicy budujący drogę.  

Restauracja Zabornianka / Helena i Stanisław Habieda
galeria zdjęć
Fotografia w tle: Targ w Rabce, lata 20.XX w. fot. z archiwum Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju