Jerzy Kolecki

Malarz, aktor, kierownik artystyczny, dyrektor oraz scenograf (1953-1978) rabczańskiego Teatru Lalek. Autor herbu Rabki. W latach 60. i 70. Jerzy Kolecki tworzył scenografie oraz plakaty do kilkudziesięciu przedstawień dla dzieci. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, Orderu Uśmiechu i Orderu Odrodzenia Polski. Honorowy Obywatel Rabki –Zdroju. 

Początki pracy P. Jerzego Koleckiego w Teatrze Lalek Rabcio

/ ludzie /

Pan Jerzy Kolecki rozpoczął pracę w Teatrze Lalek Rabcio we wrześniu 1953 r., kiedy dyrektorem była Pani Stanisława Rączko. Wcześniej pracował krótko w Domu Dziecka na Kowańcu, jako wychowawca. W Teatrze dostał etat aktora adepta. Teatr w 1953 r., przedstawienia teatralne były przewożone w tym czasie dorożkami. Teatr występował dla dzieci chorych na gruźlicę płuc i gruźlicę kostną. W pierwszych latach po wojnie, wszystko trzeba było tworzyć od początku, w tym teatr i jego repertuar. 
syg. RM/2015/JK/cz.1

możesz również posłuchać w wersji audio

Początki pracy P. Jerzego Koleckiego w Teatrze Lalek Rabcio / Jerzy Kolecki

Technika wykonania lalek w Teatrze Lalek Rabcio

/ miejsca /

Aktorami w Teatrze Lalek, poza aktorami którzy poruszali lalkami były marionetki. Była to trudna technika do operowania przez aktorów i trudna do wykonania. Były to lalki z przymocowanymi nitkami w miejscach, jak staw barkowy, kolana. Przymocowane były te nici do krzyżaków, których poruszanie powodowało ruch ręką, nogą, głową. Konstrukcję lalek opracowywał Władysław Biedroń, "człowiek,  który potrafił wszystko zrobić".  

syg. RM/2015/JK/cz.2

wersja audio poniżej

Technika wykonania lalek w Teatrze Lalek Rabcio / Jerzy Kolecki

Stanisława Rączko

/ ludzie /

Dyrektorem i kierownikiem artystycznym teatru w pierwszych latach po wojnie była Pani Stanisława Rączko. Była ona wspózałożycielką Teatru. Odpowiedzialna za kompletowanie zespołu i za repertuar Teatru. 
syg. RM/2015/JK/cz.3

wersja audio poniżej

Stanisława Rączko / Jerzy Kolecki
galeria zdjęć
Fotografia w tle: Targ w Rabce, lata 20.XX w. fot. z archiwum Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju